ЗА ФОНДАЦИЯТА

Музикална школа MusicRoom е проект на фондация “Работилница за изкуство и култура”. Мисията на нашия екип е да открива, подпомага и развива таланта на деца и възрастни в областта на изкуството и културата.

Нашите цели:

– Формиране и утвърждаване на морални ценности чрез музика, изобразително изкуство, литература и други форми на изкуството, образованието  и  културата  в България.

– Чрез средствата на музикалното изкуство и въобще на изкуството във всичките му форми, обучаващите се да имат възможността да се запознаят и овладеят основните принципи на творческия процес.

Нашите проекти:

– Откриване на нови центрове за занимания по изобразително изкуство, приложно изкуство, подготовка по български език и литература; математика, физика и др.

– Издаване на авторски учебни помагала по музика: школи по китара, укулеле, солфеж и др.

Специално внимание ще бъде отделено към откриването,  стимулирането и реализацията на потенциала  и  таланта на децата; които са бъдещето на нацията и държавата.

Използване на музиката и нейните елементи (звук, ритъм, мелодия, хармония) с цел да насърчи общуването, ученето, взаимоотношенията и  изразните средства.  Музиката се използва и като форма на възпитание. Подготвя хора от различни възрасти за достигане на високи умения в областта на музиката, културата и образованието. Тази подготовка утвърждава духа и ценностите, залегнали в основите на фондацията.

Който иска да подкрепи нашите каузи, може да го направи по банков път:

IBAN: BG73STSA93000024861234

BIC: STSABGSF

В  основанието за плащане –  моля, отбележете  ДАРЕНИЕ.