СОФИЯ БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 129 ТЕЛ. 0884 214 849 close ×
+

Музикални уроци за деца 4+
Запознаването на детето със звуковата палитра е важен етап от неговото развитие. Затова нашите уроци по музика за най-малките трябва да бъдат включени в образователния процес на вашето дете. Още след първия урок ще видите напредък в емоционалното му състояние и общото възприемане на външния свят.
Уроците по музика отварят нов свят пред детето – свят, който преди не е бил достъпен за опознаване.
Благодарение на това всеки нов ден ще бъде по-ярък и интересен и с напълно ново и различно звучене.
Уроците за деца 4+ имат следните преимущества: 
– развиват слуха и вниманието – за детето е по-лесно да се научи да различава отделните звуци;
– спомагат за подобряване на речта – детето произнася по-добре звуци и думи; позволяват на детето да почувства  своя талант и да се научи как да го развива по правилния начин;
– развива се чувство за ритъм – децата получават знания за това какво е ритъм и как да работят с него;
– подобряване на паметта – за децата става по-лесно да запомнят информация, защото в уроците се изучават прости песни.
Музикалните уроци за деца в предучилищна възраст спомагат за изграждане основите на музикалната нотация,  допринасят за развитието на детето в тази посока и ще бъдат полезни и за в бъдеще.
Ако искате да възпитате у детето си любов към музиката от ранна детска възраст, нашите занимания ще бъдат чудесно начало, защото обучението се провежда в приятелски екип, ръководен от опитни учители, които обичат децата и работата си.

Музикалните уроци за деца 4+ и техните ползи:

– Учителите помагат на децата да се социализират и да намерят общ език с връстниците си, за да се чувстват комфортно да се занимават с музика и да поемат инициативата.
– Децата получават необходимата база от знания, която веднага се консолидира чрез практика. Разполагаме с музикални инструменти и необходимата техника за свирене и пеене.
– Уроците са забавни и спокойни, където всяко дете може да се покаже по най-добрия начин и да бъде чуто.
– Музикалните уроци за деца  в нашия център се провеждат по креативен начин, където учениците се развиват и получават ценни знания по игрови начин. Всеки урок е ефективна техника, която ви позволява да разберете и научите по-добре нов материал. Нашите учители са с необходимото образование, фокусирано  върху работата с малки деца, което ни позволява да разберем особеностите на всяко дете и да намерим правилния подход към него.
Благодарение на това децата посещават часове по музика с удоволствие и поемат инициативата да бъдат по-добри в избраната от тях посока.

Уроците са индивидуални и са с времетраене 35 минути. 

Цената е 30 лв. на посещение.

 

Преподаватели:

уроци по китара за деца