МУЗИКОТЕРАПИЯ

Музикотерапията е комплекс от музикални сеанси, основаващи се на емоционалното възприятие на музиката. Известно е, че мелодията и ритъмът подсъзнателно влияят на човешката психика. Музикотерапията, като съпътстваща основното лечение практика, оказва благоприятно въздействие и на деца с увреждания.

Ние предлагаме:

  • консултация с лекар-терапевт
  • работа със сертифициран преподавател
  • индивидуален подход
  • предразполагаща атмосфера
  • обучение по пиано, пеене и китара

Целта на музикотерапията при децата е постигане на хармония между вътрешния свят и обграждащата ги действителност. Занятията оказват благотворно въздействие при решаване на поведенчески проблеми и емоционално безпокойство. Желаният резултат е повишаване на самочувствието, самоконтрола, волевата активност, енергичността и решителността, и не на последно място – подобряване на комуникативните способности и желанието за общуване.

Доказано е, че заниманията с музика подобряват вниманието и паметта, улесняват себеизразяването; стимулират въображението и асоциативното мислене.

Методите на музикалните сеанси условно се разделят на:

  1. Пасивен метод – прослушване на различни музикални произведения, които спомагат за изпитването на различни емоционални и естетически преживявания.
  2. Активен метод – участникът в сеанса се обучава да свири на музикален инструмент (пиано, китара) или да пее. При пеенето изключително полезни са дихателните упражнения. Вярното изпълнение на тоновете не е от съществено значение.

При възрастните музикотерапията се явява отдушник и средство за намаляване на нервното напрежение, а емоционално стабилният човек притежава повече сили и воля за разрешаване на съпътстващи ежедневието проблеми.

Цена: 30 лв./60 мин.