Тел.: 0988364304
гр. София

 

Уроци по перкусия 

Перкусията е надстройка над основния ритъм, който се държи от барабаните. Но съвсем не са изключение случаите, в които барабаните изцяло отстъпват ролята си в ритъм секцията на перкусионните инструменти. 

Има много видове и различни по звучене перкусионни инструменти – клаве, маракаси, бонгоси, гуиро, дайре, шекър и т.н.

Уроците по перкусия включват:

1. Звукоизвличане

2. Ритъм, метрум, размер, такт

3. Силни и слаби времена

4. Запознаване със спецификите на различните видове инструменти

5. Усъвършенстване на ритмическия усет

Някои от първите музикални инструменти, създавани някога, са ударни инструменти. Например древните египтяни са създавали обекти, които издават звуци, ако са били премествани по определени начини. Един пример за древен египетски перкусионен инструмент е хлопалка, направена от слонова кост. Друг пример е ксилофонът, който ранните музиканти са създали чрез връзване на различни по размер парчета дърво. И да не забравяме барабана – този инструмент е популярен от векове.

Цена: 30 лв./50 мин.

Преподавател: Лиляна Кадиева