УРОЦИ ПО КЛАРИНЕТ

 

Уроци по кларинет, Курсове по кларинет

 

 

Формата на обучение по кларинет е по избор:  регулярни индивидуални уроци или курс. Курсът е с времетраене един или два месеца, при посещение два пъти седмично. При курса занятията също са индивидуални.

Програма за курсовете по кларинет:

Първи месец
Запознаване с историята на инструмента и запознаване на ученика със значими изпълнители

1.Работа над нотна грамотност
-нотация
-ключове
-ритъм
-метрум

2. Работа над дишането
– запознаване с общата анатомия на човешкото тяло
– постановъчни упражнения
работа само с мундщук

3. Звукоизвличане
-възпроизвеждане на тонът „сол“ от първа октава
-запознаване с тоновия обем на среден и нисък регистър
-темброви характеристики

Втори месец
1. Гами
-според нивото на ученика
-до мажор, ла минор /за по- напредналите- сол мажор, ми минор/
Продължение на „навиците“ добити от първият месец

2. Анализ на произведения
-технически анализ /подредба на нотния текст, щрихи, динамика,темпо, разновидности на нотни фигури/
-теоретичен анализ /запознаване с епохата на произведението, характерни черти на епохата и произведението, запознаване с други произведения от епохата и стилът/

3. Работа над тембъра
-запознаване с различни национални школи и техните темброви характеристики
-упражнения за тембър

Преподавател: Павел Ваклинов

 

Цена на урока: 22 лв./50 мин.- единичен урок

80 лв. – 4 посещения месечно

150 лв. – 8 посещения месечно

Цена на курса:

Едномесечен курс: 160 лв. при посещение два пъти седмично по 60 мин.

Двумесечен курс: 310 лв. при посещение два пъти седмично по 60 мин.