СОФИЯ БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 129 ТЕЛ. 0884 214 849 close ×
+

Тромпетът е музикален инструмент от групата на медните духови инструменти, който се използва при изпълнението на различни видове музика и най-вече класическа музика и джаз. Един от гениалните музиканти, свирещи на тромпет е Луис Армстронг, считан за най-известният джаз изпълнител на XX век.
Тромпетът е музикалният инструмент с най-висок регистър сред медните духови инструменти. Те са изработени от метални сплави с основна част мед. Всички те представляват едностранно отворени конически или комбинирани тръби, завършващи с фуниеобразно разширение, наречено корпус или рупор. Звукът, който произвеждат медните духови инструменти се извлича с вдухване на въздух чрез специално конусовидно приспособление, наречено мундщук.
На уроците по тромпет ще се запознаете със спецификата на инструмента:

 • постановка и правилно дишане

• основи на звукоизвличане

• работа с мундщук

• развиване на музикалния слух и музикалната памет

• нотация и четене на нотен материал

• гами, леки упражнения с цел овладяване на спецификата на инструмента.

Уроците по тромпет са подходящи за всички възрасти, като обучението при децата може да започне от седемгодишна възраст.

Цена на индивидуален урок:
40 лв /50 мин.

Предлагаме и групови занимания за деца /до 3 в група/, с месечна такса 100 лв. Таксата включва 4 занимания в месеца.

Преподавател:

АТАНАС МАРИНОВ