UA-107212234-1

УРОЦИ ПО ТРОМПЕТ

Уроци по тромпет. Курсове по тромпет

 

На уроците по тромпет ще научите:

 • правилна постановка
 • техника на дишане
 • принципи на звукоизвличане
 • нотна грамотност
 • развиване на музикалния слух и музикалната памет
 • основи на импровизацията

 

 Обучението по тромпет може да бъде под формата на регулярни индивидуални уроци или като курс (едномесечен или двумесечен).

 

Програма за двумесечен курс по тромпет (при  две посещения седмично):

Първи месец

 1. Запознаване със спецификата на инструмента

– постановка и правилно дишане

– основи на звукоизвличане

– работа с мундщук

 

 1. Нотна грамотност

– основни изразни средства в музиката

– нотация и четене на нотен материал

 

 1. Свирене с тромпет – първи стъпки в овладяване на инструмента

– гами

– леки упражнения с цел овладяване на спецификата на инструмента

 

 Втори месец

 1. Доразвиване на основни вече придобити умения
 2.  Запознаване на ученика с музикалните стилове
 3. Първи стъпки в музикален стил по избор на ученика

– класическа музика

– джаз

– народна музика

 

Индивидуален урок – 22 лв./50 мин.

Пакет от 4 урока – 80 лв.

Пакет от 8 урока – 150 лв.