ЦЕНИ

Цената за един  урок е 20 лв.  Занятията са с продължителност 50 мин.

В началото на обучението се внася депозит от 20 лв. (стойността на един урок). Ако ученикът не дойде в уговорения час и не предупреди от предишния ден, урокът се заплаща с депозита.