УРОЦИ ПО ЦИГУЛКА

Уроците по цигулка включват:

  • усвояване на правилна постановка на лява и дясна ръка
  • тоноизвличане
  • динамика
  • нотна грамотност
  • развиване на слуха и чувството за ритъм
  • овладяване на основни технически похвати

При занятията по цигулка се култивират качества като търпение, постоянство и трудолюбие. Развива се музикалната памет и се изгражда естетическия вкус.

Методиката на обучение се определя от възрастта на учениците.  Уроците по цигулка са предназначени както за деца, така и за възрастни.

Цигулката е  най-популярният струнно-лъков музикален инструмент. Има своето място практически във всички музикални стилове. С уникалното си звучене цигулката може да се използва като  самостоятелен солов инструмент; като част от дуо, трио или цял оркестър. Произведения за цигулка пишат композитори като Паганини, Моцарт, Вивалди, Брамс, Бах и много други.

Цена на урока: 20 лв./50 мин.