Уроци по солфеж 

 

 

 

Уроците по солфеж включват:

  • нотна грамотност
  • интарвали и акорди
  • гами и тоналности
  • пеене по ноти
  • ритмически упражнения
  • музикални диктовки 

Солфежът е музикална дисциплина, която е насочена към цялостното развитие на музикалния слух. Уроците по солфеж съдържат музикални диктовки, развиване на навиците и уменията за слухов анализ на музиката, упражнения за рaзпознаване височината, тембъра и функцията на тоновете; формират сe творческите умения и усета за ритъм.

Солфежът формира основни музикални навици, които са в неизменна полза при усвояването на всеки един музикален инструмент.

Уроците по солфеж са подходящи за всички възрастови групи.

Единичен урок – 25 лв./50 мин.

Пакет от 4 урока – 80 лв./1 посещение в седмицата/

Пакет от 8 урока – 150 лв./2 посещения в седмицата/

Уроците от закупените пакети трябва да бъдат изразходени в рамките на месец.