СОФИЯ БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 129 ТЕЛ. 0884 214 849 close ×
+
Българската народна музика е  жанр, който обхваща предназначената за представяне пред публика музика, базирана на традиционния музикален фолклор.
Този  жанр е бил  формиран през първата половина на XX век в две основни направления – опити за запазване на традиционната музика във форма, максимално близка до нейния автентичен вид и адаптирането й към различни нужди на съвременната публика – от високата култура до популярната музика.
По своя характер и изразни средства българската народна музика  варира според регионите, в които е възникнала, затова е и разделена на няколко фолклорно-етнографски области:
– Северняшка
– Добруджанска
– Шопска
– Тракийска
– Странджанска
– Македонска
– Родопска

Уроци по акапелно народно пеене

Акапела е музикален термин, означаващ пеене без инструментален съпровод. С течение на времето изпълненията акапела са се превърнали в синоним на най-високо певческо майсторство. Българския фолклор е един от най-трудните акапелни певчески изпълнения.
Разкажи историята на песента, пеейки.

Цена: 40 лв./50 мин.

Преподавател:

АТАНАС ПАЛЮШЕВ

Вижте още:

УРОЦИ ПО ПОП ФОЛК ПЕЕНЕ